I n g a L a n t z

Kontakta Inga Lantz

INGA LANTZ
nås via brev på:
Lundagatan 44 D 3 tr,
117 27 Stockholm

e-mail: inga.lantz@freelantz.nu

Bokas genom Författarförmedlingen

Telefon:
08-669 44 39

mobil: 0708-84 58 17